Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 7

UseeMe

BRIGHTENING COMPLEX Jelly Mask for Facials: Peel Off Hydrojelly Mask PowderJar: Hydrating, Brightening, Firming Jelly Face Masks

BRIGHTENING COMPLEX Jelly Mask for Facials: Peel Off Hydrojelly Mask PowderJar: Hydrating, Brightening, Firming Jelly Face Masks

Κανονική τιμή $30.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $30.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Description

 

Product Overview: Experience the radiant glow you've always dreamed of with our Brightening Complex. This exceptional skincare solution is specially formulated to brighten, rejuvenate, and enhance your complexion. Unveil a smoother, more luminous skin tone while targeting the appearance of dark spots, uneven skin, and signs of aging. Elevate your skincare routine with Brightening Complex and reveal your skin's natural brilliance.

Key Features:

 • Advanced Brightening Formula: Our Brightening Complex is powered by an advanced formula that combines the benefits of potent brightening agents. It helps reduce the appearance of dark spots and evens out skin tone for a more radiant complexion.

 • Antioxidant-Rich: Enriched with a blend of antioxidants, this complex helps protect your skin from environmental stressors, promoting a youthful and healthy look.

 • Hydrating and Nourishing: The lightweight texture of this complex ensures easy absorption, leaving your skin feeling hydrated, soft, and supple.

 • Anti-Aging Support: In addition to its brightening effects, this complex supports collagen production, helping to minimize the appearance of fine lines and wrinkles.

 • Suitable for All Skin Types: Brightening Complex is suitable for all skin types and can be seamlessly integrated into your existing skincare routine.

How to Use:

 1. After cleansing and toning, apply a small amount of Brightening Complex to your face and neck.

 2. Gently massage the product into your skin using upward and outward motions.

 3. Use morning and night for best results.

 4. Follow with your preferred moisturizer and sunscreen during the day.

Ingredients:

 • Brightening Agents
 • Antioxidants
 • Hyaluronic Acid
 • Niacinamide
  Quality
  Customer Satisfied
  100% Secure
  Support 24 * 7
  Προβολή όλων των λεπτομερειών